INLOGGEN

Contributie 2017 en automatische incasso

Contributie

  

Bij de Algemene Ledenvergadering van 20 februari 2017 is de contributie voor het verenigingsjaar 2017 als volgt vastgesteld:

 

 

Contributie 2017

Inschrijfgeld 2017

Senior

€ 180,00

€ 25

Junior

€ 110,00

€   0

Pupil

€   70,00

€   0

Student

€   90,00

€   0

Thee-lid

€   35,00

€   0

Gezinsmaximum

€ 675,00 **

 

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Word je in de loop van het jaar lid, dan wordt de contributie het eerste jaar naar rato berekend. Tot 1 mei betaal je 100%, na 1 mei 70% en na 1 september 40%. Het inschrijfgeld geldt alleen voor senioren en moet altijd volledig worden betaald.

Echter, ben je ooit al lid geweest bij ELTV en wil je opnieuw lid worden dan betaal je geen inschrijfgeld. Je moet dat natuurlijk wel kunnen aantonen!!

Let op: Zeg je het lidmaatschap in het ene jaar op en wordt je weer lid in de loop van het opvolgende jaar dan is boven genoemde korting niet van toepassing!! 

 

Volgens de KNLTB regels geldt:

 

Senior is men vanaf het jaar waarin het lid 18 jaar wordt.
Junioren zijn alle leden tot het jaar waarin het lid 18 jaar wordt.
Pupillen zijn de leden tot het jaar waarin het lid 9 jaar wordt. Dit laatste is een ELTV regel. De KNLTB kent geen pupillen.
Student-leden zijn leden die Wetenschappelijk Onderwijs of Hoger Beroepsonderwijs als dagonderwijs volgen. Wil je van dit lidmaatschap gebruik maken dan ben je verplicht jaarlijks voor 1 december een copie van jouw collegekaart met vermelding van adres te mailen of op te sturen naar de ledenadministratie.
Thee-leden zijn niet speelgerechtigde leden.

Gezinsmaximum is het maximum aan contributie per gezin of huishouden. Dit maximum betreft alleen de te betalen contributies.**

 

** Het inschrijfgeld en de competitiebijdrage(n) vallen hier dus niet onder!!

 

Automatische Incasso

 

Alle contributies en inschrijfgelden worden middels automatische incasso geïnd. Door het inschrijfformulier in te vullen ga je akkoord met de algemene voorwaarden en machtig je ELTV tot automatische incasso.

De factuur voor de contributie, eventueel in combinatie met de bijdrage voor de voorjaarsjaarscompetitie, zal in de maand februari of maart als bijlage in PDF formaat per mail naar het in de ledenadministratie bekende e-mailadres worden verzonden.

Zorg er altijd voor dat het e-mailadres actueel is!!

De bijdrage voor de najaarscompetitie wordt begin september gefactureerd. Families ontvangen één verzamelfactuur met specificatieregels.
De factuur zal binnen acht tot tien dagen na dagtekening worden geïncasseerd!!
  

Je dient er uiteraard voor te zorgen dat het totale bedrag ook daadwerkelijk inbaar is van jouw rekening op de aangegeven datum. Zorg er tevens voor dat de rekening van ELTV niet geblokkeerd staat voor incasso! Indien het verschuldigde bedrag oninbaar blijkt wegens onvoldoende saldo of een andere administratieve reden zal een betalingsherinnering worden verstuurd.

Indien niet binnen de in de betalingsherinnering gestelde termijn wordt betaald volgt een aanmaning waarbij het verschuldigde bedrag met € 15,00 administratiekosten zal worden verhoogd.

 

Let op!!

 

Bij het verder niet voldoen aan de betalingsverplichting zal de volgende procedure worden gevolgd: Tweede aanmaning, Ingebrekestelling gevolgd door overdracht aan het incassobureau.  

 

Het bestuur houdt zich het recht voor bij niet tijdige betaling een lid te schorsen en daarbij het gebruik van de bij het lidmaatschap behorende rechten te blokkeren

20-02-2017 | Lidm=Contributie | 40

ZOEKEN

HOOFDSPONSOR