Actueel houden van de persoonlijke gegevens

Houd jouw persoonlijke gegevens actueel!

Persoonsgegevens, wij zijn er zuinig op maar hebben deze wel nodig. Het up-to-date houden van de persoonlijke gegevens is uiterst belangrijk voor de ledenadministratie.

Regelmatig komt het voor dat deze gegevens niet meer actueel zijn.
Het betreft hier vooral het e-mailadres maar ook de adresgegevens.
Omdat in principe alle communicatie van ELTV naar de leden per e-mail plaats vindt, is het van het grootste belang dat dit het juiste adres is. Facturen voor zowel de contributie als voor de competitiebijdrage worden als PDF bijlage per mail verzonden. Bij een niet meer juist e-mailadres bereikt de factuur het lid niet.
Ook de nieuwsbrief wordt per mail verzonden.
Zijn er dus wijzigingen in de persoonlijke situatie, zoals nieuwe foto, adres, woonplaats, telefoonnummer of e-mailadres dan kun je dit zelf aanpassen via de website nadat je bent ingelogd. Je kunt de wijziging ook per e-mail door geven aan de ledenadministratie. 
Na controle van de wijziging, middels de website of e-mail, worden de nieuwe gegevens opgenomen in het ledenbestand.

Voor het wijzigen van het bankrekeningnummer gelieve je een mail te sturen naar contributie@eltv.nl  

Ieder lid is verplicht zijn gegevens up-to-date te houden.