Hoe in te loggen voor de eerste keer en informatie over de extra mogelijkheden

Om op het alleen voor leden toegankelijke gedeelte te komen moet je eerst inloggen. Klik in de bovenste balk op het rondje met het poppetje.
Bij de eerste keer inloggen geef je bij "E-mail / Gebruiker" jouw e-mailadres (zoals dat in de administratie is opgenomen) in als gebruikersnaam en vervolgens klik je bij "Wachtwoord" op “opvragen?”. Per e-mail ontvang je dan een (eerste) initieel wachtwoord waarmee je kunt inloggen.
Ben je het wachtwoord vergeten of wil je een nieuw wachtwoord aanmaken? Volg dan deze zelfde procedure.

 

INLOGGEN

Je logt vervolgens in: Gebruikersnaam is e-mailadres. 
Geef bij “Huidig wachtwoord” het initiële wachtwoord in dat je per mail hebt ontvangen. 
Het systeem vraagt dan je wachtwoord te wijzigen. Geef vervolgens tweemaal het nieuw gekozen wachtwoord in. Klik op inloggen. Dit is nu het wachtwoord om een volgende keer in te loggen.

Is jouw gebruikersnaam niet juist dan komt jouw huidige e-mailadres niet overeen met het e-mailadres in het ledenbestand.
Of h
eb je jouw e-mailadres nog niet laten registreren? Stuur dan een mail naar webmaster@eltv.nl. om het te laten opnemen in het ledenbestand.
Na het inloggen heb je toegang tot de gegevens die alleen voor leden bereikbaar zijn.
Je ziet nu  een melding "U bent ingelogd als ...." Je kunt hier jouw pagina openen met persoonlijke gegevens zoals deze geregistreerd staan in het ledenbestand van ELTV. Een goed moment om te bezien of alles nog is, zoals het behoort te zijn. Als het nodig is kun je jouw gegevens "Wijzigen" en vervolgens op "Opslaan" klikken. Is er sprake van een adreswijziging bij een familie (meer leden bij een gezinshoofd) dan wordt deze automatisch bij alle leden aangepast. Dit kan alleen door het gezinshoofd worden uitgevoerd. De wijziging wordt doorgegeven aan de ledenadministratie. Je kunt hier tevens een nieuwe foto uploaden als je vindt dat de oude echt niet meer kan.

Na controle wordt de mutatie doorgevoerd of er wordt om aanvullende informatie gevraagd.

Let op!! Ieder lid dient een eigen uniek e-mailadres te hebben!!

Het komt voor dat binnen een familie gebruik wordt gemaakt van één e-mailadres voor alle leden. Bij de eerste keer inloggen met dit e-mailadres en het gekozen wachtwoord wordt een unieke link gemaakt voor het oudste lid van de familie (zij die op het zelfde adres geregistreerd staan). Inloggen met deze combinatie zal dus altijd de persoonlijke pagina van het oudste lid (familiehoofd) opleveren. Adreswijziging bij het familiehoofd wordt automatisch overgenomen bij de andere familieleden. Wil je dat ieder lid toegang heeft tot zijn persoonlijke gegevens dan moet je een uniek e-mailadres opgeven per lid. Je kunt ingelogd altijd bij "Lid Zoeken" de basisgegevens van een lid zoeken; dus ook familieleden.
Zie verder bij "Lid Zoeken".
Vervolgens kun je ook het besloten gedeelte van de website raadplegen. Onder andere de notulen van de ledenvergaderingen, de statuten van ELTV en meer.
Onder Mijn ELTV zie je dan de tabs: Online baan reserveren, Persoonlijke gegevens, Gegevens wijzigen, Lid Zoeken en Openstaande posten.

Persoonlijke gegevens
Hier worden jouw gegevens getoond zoals deze zijn opgeslagen in het ledenbestand.

Gegevens wijzigen
Hier kun je wijzigingen aanbrengen in jouw persoonlijke gegevens. 

Lid Zoeken
Hier kun je een willekeurig lid zoeken. Je ziet dan de foto (indien beschikbaar), NAW gegevens, telefoonnummer, bondsnummer en speelsterkte.
Zoeken op naam (of deel hiervan) of voornaam is mogelijk. 
Als je er behoefte aan hebt kun je meteen een e-mail naar het betreffende lid sturen! 

Openstaande posten
Hier zie je een overzicht van jouw eventuele openstaande posten en een overzicht van de betaalde facturen. Bij families is dat alleen bij het familiehoofd.