Senioren: Online en persoonlijk inschrijven voor de VC 2019. Sluitingsdatum 30 december!!).

Senioren inschrijven VC 2019 t/m 23 december

Je speelt 7 weken met je teamleden tegen verschillende tegenstanders van jouw speelsterkte. Een mooie, sportieve en gezellige uitdaging.

Inschrijven moet je persoonlijk doen en aangeven op welke dag en in welk team je eventueel wilt spelen. Lees aandachtig de voorwaarden voor deelname en raadpleeg de uitleg van de gehanteerde ELTV Teamcode op de website!.

Hieronder vind je de volgende onderwerpen:

 1. Algemene Voorwaarden voor deelname aan de voorjaarscompetitie 2019
 2. Versoepeling invallersregeling KNLTB.
 3. Inschrijfformulier 

1. ALGEMENE VOORWAARDEN ELTV 

Deelname KNLTB competitie  

 De periode waarin men zich kan inschrijven wordt door de Technische Commissie (TC) vastgesteld. Dit geldt voor alle competitiespelers en voor diegenen die reserve willen zijn!

 1. Je wordt geacht alle 7 competitiedagen (en de inhaaldagen) te kunnen spelen!!  Kun je dit niet, geef je dan op als reserve.
 2. Men kan zich alleen INDIVIDUEEL inschrijven, niet als team. De senioren kunnen aangeven met wie zij een team willen vormen. 
 3. De juniorenteams zullen worden ingedeeld door de trainers.
 4. Als jij je opgeeft voor de competitie van ELTV, ben je verplicht deze competitie te spelen. Wanneer jij je zonder geldige reden terugtrekt, volgt een uitsluiting van 2 jaar.
 5. Invallers moeten zich ook opgeven via het inschrijfformulier door het vakje achter "Alleen reserve" aan te zetten. 
 6. Mogelijke boetes van de KNLTB worden op het veroorzakende team verhaald. Een team inschrijven is niet vrijblijvend; een team terugtrekken of niet op komen dagen kan behoorlijk kostbaar zijn.
 7. Uitgangspunt van de Technische Commissie is om zoveel mogelijk leden aan de competitie te laten deelnemen.
 8. Doelstelling wat betreft de teamsamenstelling van de landelijke zondagcompetitie is om zo sterk mogelijke teams te vormen. Dit geldt tevens voor de hogere teams (vanaf niveau 5) op andere speeldagen.
 9. Bij alle juniorenteams en de senioren zondagteams kan het voorkomen dat een speler/speelster gedurende de competitie in een andere team moet invallen in het kader van het clubbelang.
 10. Op zaterdag wordt er gewerkt  met variabele aanvangstijden. Dit houdt in dat de wedstrijden op zaterdag tussen 09:00 en 16:00 uur kunnen beginnen (Let op, uitwedstrijden kunnen al eerder beginnen! Dit hangt af van de tegenpartij). De juiste aanvangstijden zullen in overleg met de aanvoerders worden vastgesteld.
 11. Een half uur voor aanvang van de wedstrijden moet men aanwezig zijn op het tennispark.
 12. Het team dient bij aanvang en sluiting van de wedstrijden volledig te zijn.
 13. Tijdens thuiswedstrijden is het niet toegestaan om hapjes en drankjes zelf mee te nemen. Gun onze pachters ook hun brood.
 14. Gepast gedrag op en rond de baan wordt van een ieder verwacht.
 15. Voorwaarden voor de captain: Hij/zij is het aanspreekpunt van het team. Mogelijke problemen lost hij/zij, indien nodig in samenspraak met de TC, op. Indien er een reserve speler/speelster meespeelt, zal dit van te voren door de captain per mail bij de TC worden gemeld. Hierbij dienen de naam van de reserve en de datum waarop dit gebeurt te worden doorgegeven. 
 16. Communicatie geschiedt in principe altijd via e-mail. (seniorencompetitie@eltv.nl)
 17. De captain moet de uitslag binnen 24 uur digitaal invoeren bij de KNLTB!!
 18. De Technische Commissie streeft er naar zo spoedig mogelijk, via www.eltv.nl, de indeling van de competitie te publiceren. Dit is mede afhankelijk van de KNLTB.
 19. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaar je accoord te gaan met deze voorwaarden.
 20. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de Technische Commissie.
 21. Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren worden NIET in behandeling genomen.
 22. De bijdrage voor de competitie zal door middel van een automatisch incasso worden geïnd. Je gaat hiermee accoord.
 23. Competitiebijdrage VC 2019: Senioren € 27,50. 

2. Versoepeling invallersregeling KNLTB.

Tot 2018 moest een speler die vaker dan één keer per week competitie wilde spelen, via de VCL dispensatie aanvragen. Aan deze dispensatie zitten strenge voorwaarden, waardoor het voor verenigingen vaak lastig was om invallers te regelen.
Meer dan 60% van de bevraagde VCL’s gaf aan problemen te hebben ondervonden bij het vinden van invallers tijdens de afgelopen voorjaarcompetitie.
Zij stonden dan ook positief tegenover ons voorstel, om het voor spelers mogelijk te maken zonder dispensatie een onbeperkt aantal keren per week competitie te kunnen spelen.
Wat ongewijzigd blijft is dat een speler die meer dan één keer in een hoger geklasseerd team heeft gespeeld, zonder dispensatie niet meer in een lager geklasseerd team mag spelen. De voorwaarden voor deze regel, worden wel versoepeld.
Voorheen werd in de klassenvolgordetabel een bandbreedte van 0,5 gehanteerd, om te kunnen spreken van een hoger of lager competitieteam. Die bandbreedte wordt is in 2018 verhoogd naar 2,0. De klassenvolgordes kunnen teruggevonden worden in de wedstrijdbulletins.
Hierdoor is een dispensatieaanvraag in de regel veel minder vaak nodig, wordt invallen makkelijker en wordt het dus ook makkelijker een compleet competitieteam op de been te brengen.

Tenslotte blijft staan dat iemand dispensatie moet aanvragen om vaker dan één keer voor twee verschillende verenigingen uit te komen, onder de voorwaarde dat voor beide ploegen op minimaal vier dagen wordt gespeeld en dat niet voor een derde ploeg wordt uitgekomen. 

Samenvattend de wijzigingen die van kracht zijn sinds 2018:

 Competitiespelers mogen een onbeperkt aantal keren per week competitie spelen voor hun vereniging, mits de speler niet meer dan eenmaal uitkomt in een hoger geklasseerd team.
 De bandbreedte om te kunnen spreken van een hoger of lager geklasseerd competitieteam, wordt verhoogd van 0,5 naar 2,0.

 

3. Inschrijfformulier voorjaarscompetitie 2019 

========================================================================= 

 

Senioren: Online inschrijven KNLTB voorjaarscompetitie 2019.
Sluitingsdatum 30 december 2018.
Ik schrijf mij in voor deelname aan de KNLTB voorjaarscompetitie 2019.

Voornaam*
Achternaam*
Adres*
Woonplaats*
Postcode*
Vrouw-Man
Telefoonnummer*

De bevestiging wordt naar het hieronder opgegeven e-mailadres verstuurd.
Controleer of dit geheel juist is!!
E-mail*

Competitiegegevens:

Bondsnummer KNLTB*
Speelsterkte KNLTB Enkel
Speelsterkte KNLTB Dubbel

Heb je voorjaarscompetitie gespeeld in 2018?
VC 2018 Ja-Nee

2. Als jij je alleen inschrijft als reserve geef dat dan hier aan en verstuur het formulier!!
Alleen reserve Nee-Ja

3. Indien je geen voorjaarscompetitie hebt gespeeld of wanneer je in een ander team wilt spelen, selecteer dan jouw competitievoorkeur en geef een toelichting in de tekstbox (deze keuze is onder voorbehoud).
Speeldag
Competitiesoort

4. Je moet dispensatie aanvragen om vaker dan één keer voor twee verenigingen uit te komen, onder de voorwaarde dat voor beide ploegen op minimaal vier dagen wordt gespeeld en dat niet voor een derde ploeg wordt uitgekomen.
Geef aan of dit voor jou het geval is.
Dispensatie vragen

Ik verklaar mij accoord met de algemene voorwaarden.
Accoord Ja-Nee

Eventuele vragen of opmerkingen in de tekstbox plaatsen.

Extra informatie

Voor alle verdere informatie en opmerkingen neem contact op met Leo van Rooij: seniorencompetitie@eltv.nl (voor een directe mail zie punt 17 van de Algemene Voorwaarden hier boven).

captcha img
Vul de code in *

Nieuws overzicht