Extra Algemene ledenvergadering op 22 januari !

Extra Algemene Ledenvergadering 22 januari 2019

Het bestuur van ELTV nodigt u graag uit voor een extra algemene ledenvergadering op 22 januari 2019 om 20:00 uur in het clubhuis van ELTV.

De voornaamste reden voor deze extra vergadering is het feit dat het arbeidscontract met Ruud, onze groundsman, per 1 februari a.s. afloopt.
Het bestuur is blij met Ruud en wil hem graag behouden als groundsman voor de vereniging en het aflopende contract dus vervangen door een nieuw contract.
De statuten van de vereniging schrijven voor dat voor het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst de toestemming van de ledenvergadering is vereist.
Daarnaast zal het bestuur een korte toelichting geven bij haar werkzaamheden sinds het aantreden van dit bestuur per 4 september jl. 

Deze extra ledenvergadering vervangt de reguliere ALV (jaarvergadering) dus niet!! 

Wij hopen te mogen rekenen op uw komst. 

Namens het bestuur van ELTV
Guido Hermanides, voorzitter

 

Downloads:

Nieuws overzicht