Sponsorcommissie maakt een indrukwekkende start.

Vergaderend, maar ook met daden is er een sponsor programma opgesteld, is er een brochure ontwikkeld en zijn er sponsorpakketten gereed. 

 

Vijf man sterk zijn ze enthousiast begonnen: Hans Bik, Bas Verleisdonk, Leander van Zundert, Wim Lemckert en Rob Vonsée. Vergaderend, maar ook met daden is er een sponsor programma opgesteld, is er een brochure ontwikkeld en zijn er sponsorpakketten gereed. 

Sponsoring is essentieel voor een gezonde toekomst van ELTV, zeker gezien de belangrijke doelen die de club op korte termijn wil realiseren:

• De faciliteiten voor de jeugd uitbreiden
• Het park verduurzamen
• Het clubhuis en terras moderniseren
• De club gezond te laten groeien
• Het toptennis stimuleren

Van de initiatieven die richting de eerste potentiele sponsors werden ontplooid, viel een aantal al meteen in goede aarde. Gezien het belang voor ELTV en de sponsors is het belangrijk dat er een goed verhaal staat. Het aanbod is gevormd rond 3 pijlers:

• Club Sponsor
• Vrienden van ELTV
• Club van 100

Tijdens de komende Algemene ledenvergadering aanstaande dinsdag, zal de sponsorcommissie haar verhaal toelichten in de verwachting dat jullie het initiatief zo veel mogelijk zullen ondersteunen hetzij bij de uitvoering van het sponsorprogramma, hetzij door zelf ELTV te (laten) steunen via 1 van de opties. Kom luisteren! Tijdens, maar ook na de vergadering zijn de commissieleden graag bereid de visie en het aanbod te bespreken en je bij te praten. Schiet ze aan!

 

Nieuws overzicht