Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering op dinsdag 19 november a.s. om 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering dinsdag 19 november 20:00 uur Clubhuis

De ALV heeft tot onderwerp een voorstel van het bestuur tot het doen van een aantal noodzakelijke investeringen aan het park, waaronder vervanging van de armaturen in de lichtmasten door LED-verlichting en de renovatie van de smashcourtbanen.

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Nieuws overzicht