ELTV Jaarvergadering, Financieel verslag 2019; Maandag 16 maart.

Jaarvergadering! 16 maart 20:00 uur in het Clubhuis

Oproep tot het bijwonen van de Jaarvergadering in het ELTV clubhuis.
Aanvang 20:00 uur!

Agenda

1.      Opening en vaststelling agenda

2.      Goedkeuring notulen van de extra ALV d.d. 19 november 2019

3.      Jaarverslag 2019

4.      Financieel jaarverslag 2019

5.      Verslag BVC en kascontrole

6.      Goedkeuring financieel jaarverslag 2019 en decharge bestuur

7.      Benoeming leden BVC voor 2020

 8.     Begroting 2020, toelichting en goedkeuring

 9.     Stand van zaken commissies – een korte toelichting

 10.   Voorstel benoeming Caspar Pronk tot nieuw bestuurslid

 11.   Voorstel uitbesteding schilderwerk paviljoen

 12.   Rondvraag

 13.   Sluiting

 

 

 

Nieuws overzicht