Senioren: Online en persoonlijk inschrijven voor de VC 2020. Sluitingsdatum nu maandag 30 december !!).

Senioren inschrijven VC 2020 t/m 20 december

Om de inmiddels tot een traditie verworden gewoonte van de altijdlaatinschrijver (nieuw Nederlands woord) niet om zeep te helpen is de laatste inschrijfdatum nu op 30 december gesteld!! 

Je speelt 7 weken met je teamleden tegen verschillende tegenstanders van jouw speelsterkte. 
Een mooie, sportieve en gezellige uitdaging.

Inschrijven moet je persoonlijk doen en aangeven op welke dag en in welk team je eventueel wilt spelen.
Lees aandachtig de voorwaarden voor deelname.

Hieronder vind je de volgende onderwerpen:

 1. Algemene Voorwaarden voor deelname aan de voorjaarscompetitie 2020
 2. Inschrijfformulier 

1. ALGEMENE VOORWAARDEN ELTV 

Deelname KNLTB competitie  

 De periode waarin men zich kan inschrijven wordt door de Technische Commissie (TC) vastgesteld. Dit geldt voor alle competitiespelers en voor diegenen die reserve willen zijn!

 1. Je wordt geacht alle 7 competitiedagen (en de inhaaldagen) te kunnen spelen!!  
 2. Men kan zich alleen INDIVIDUEEL inschrijven, niet als team. De senioren kunnen aangeven met wie zij een team willen vormen. 
 3. Als jij je opgeeft voor de competitie van ELTV, ben je verplicht deze competitie te spelen. Wanneer jij je zonder geldige reden terugtrekt, volgt een uitsluiting van 2 jaar.
 4. Invallers moeten zich ook opgeven via het inschrijfformulier door het vakje achter "Alleen reserve" aan te zetten. 
 5. Mogelijke boetes van de KNLTB worden op het veroorzakende team verhaald. Een team inschrijven is niet vrijblijvend; een team terugtrekken of niet op komen dagen kan behoorlijk kostbaar zijn.
 6. Uitgangspunt van de Technische Commissie is om zoveel mogelijk leden aan de competitie te laten deelnemen.
 7. Doelstelling wat betreft de teamsamenstelling van de landelijke zondagcompetitie is om zo sterk mogelijke teams te vormen. Dit geldt tevens voor de hogere teams (vanaf niveau 5) op andere speeldagen.
 8. Bij de senioren zondagteams kan het voorkomen dat een speler/speelster gedurende de competitie in een andere team moet invallen in het kader van het clubbelang.
 9. Op zaterdag en zondag wordt er gewerkt  met variabele aanvangstijden. Dit houdt in dat de wedstrijden op beide dagen tussen 09:00 en 16:00 uur kunnen beginnen (Let op, uitwedstrijden kunnen al eerder beginnen! Dit hangt af van de tegenpartij). De juiste aanvangstijden zullen in overleg met de aanvoerders worden vastgesteld.
 10. Een half uur voor aanvang van de wedstrijden moet men aanwezig zijn op het tennispark.
 11. Het team dient bij aanvang en sluiting van de wedstrijden volledig te zijn.
 12. Tijdens thuiswedstrijden is het niet toegestaan om hapjes en drankjes zelf mee te nemen. Gun onze pachters ook hun brood.
 13. Gepast gedrag op en rond de baan wordt van een ieder verwacht.
 14. Voorwaarden voor de captain: Hij/zij is het aanspreekpunt van het team. Mogelijke problemen lost hij/zij, indien nodig in samenspraak met de TC, op. Indien er een reserve speler/speelster meespeelt, zal dit van te voren door de captain per mail bij de TC worden gemeld. Hierbij dienen de naam van de reserve en de datum waarop dit gebeurt te worden doorgegeven. De competitiebescheiden en ballen worden bij iedere thuiswedstrijd in het clubhuis van ELTV uitgereikt, tenzij anders afgesproken met de technische commissie 
 15. Communicatie geschiedt in principe altijd via e-mail. (vcl@eltv.nl)
 16. De captain moet de uitslag binnen 24 uur digitaal invoeren bij de KNLTB!!
 17. De Technische Commissie streeft er naar zo spoedig mogelijk, via www.eltv.nl, de indeling van de competitie te publiceren. Dit is mede afhankelijk van de KNLTB.
 18. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaar je accoord te gaan met deze voorwaarden.
 19. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de Technische Commissie.
 20. Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren worden NIET in behandeling genomen.
 21. De bijdrage voor de competitie zal door middel van een automatisch incasso worden geïnd. Je gaat hiermee accoord.
 22. Competitiebijdrage VC 2020: Senioren € 22,50. De bijdrage is verlaagd in verband met het afschaffen van de kannen koffie of thee. Zie hieronder artikel 23.
 23.  Met ingang van 2020 worden er geen kannen met kofie of thee meer verstrekt op kosten van ELTV. Ook is het niet meer mogelijk op eigen kosten kannen te bestellen!! Alle consumpties moeten door het team worden afgerekend bij José en Robin. 

2. Inschrijfformulier voorjaarscompetitie 2020 

========================================================================= 

 

Senioren: Online inschrijven KNLTB voorjaarscompetitie 2020.
Sluitingsdatum 30 december 2019.
Ik schrijf mij in voor deelname aan de KNLTB voorjaarscompetitie 2020.

Voornaam*
Achternaam*
Adres*
Woonplaats*
Postcode*
Vrouw-Man
Telefoonnummer*

De bevestiging wordt naar het hieronder opgegeven e-mailadres verstuurd.
Controleer of dit geheel juist is!!
E-mail*

Competitiegegevens:

Bondsnummer KNLTB*
Speelsterkte KNLTB Enkel
Speelsterkte KNLTB Dubbel

Heb je voorjaarscompetitie gespeeld in 2019?
VC 2019 Ja-Nee

2. Als jij je alleen inschrijft als reserve geef dat dan hier aan en verstuur het formulier!!
Alleen reserve Nee-Ja

3. Indien je geen voorjaarscompetitie hebt gespeeld of wanneer je in een ander team wilt spelen, selecteer dan jouw competitievoorkeur en geef een toelichting in de tekstbox (deze keuze is onder voorbehoud).
Speeldag
Competitiesoort

Ik verklaar mij accoord met de algemene voorwaarden.
Accoord Ja-Nee

Eventuele vragen of opmerkingen in de tekstbox plaatsen.

Extra informatie

Voor alle verdere informatie en/of opmerkingen neem contact op met Leo van Rooij: seniorencompetitie@eltv.nl (voor een directe mail zie punt 15 van de Algemene Voorwaarden hier boven).

captcha img
Vul de code in *

Nieuws overzicht