Ledenvergadering uitgesteld tot nader order!

Ledenvergadering uitgesteld tot nader order!

Onlangs heeft het bestuur van E.L.T.V. haar leden uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering op 16 maart aanstaande.
We hebben inmiddels kennisgenomen van het advies van de Brabantse Veiligheidsregio’s van 12 maart waarin Brabant wordt opgeroepen ‘sociale onthouding’ in acht te nemen.
Het advies luidde: ‘Ga even geen nieuwe sociale contacten aan en wees terughoudend met bestaande sociale contacten.’
Evenementen met meer dan 100 mensen zijn verboden.
Aan organisatoren van samenkomsten met minder dan 100 mensen is gevraagd om te overwegen deze af te gelasten.

Het bestuur van E.L.T.V. geeft gevolg aan deze oproep en heeft daarom besloten de ledenvergadering van 16 maart aanstaande geen doorgang te laten vinden.
Op korte termijn zullen we een nieuwe datum vaststellen voor de ledenvergadering.
Hierover worden jullie uiteraard nader geïnformeerd.

Guido Hermanides
Voorzitter ELTV

Nieuws overzicht