Het blijft nog stil op de tennisbanen bij ELTV.

Het is nog stil op de tennisbanen bij ELTV.

Eindhoven, 31 maart 2020

Beste ELTV-er, 

Helaas is ons tennispark nog weken (voorlopig t/m 28 april) gesloten in verband met de Corona-maatregelen.
Maar wij zitten niet helemaal stil. Onze groundsman Ruud 
heeft inmiddels alle gravelbanen opgemaakt. Die zijn vanaf volgende week gereed.
Zodra het park weer open gaat, kan er dus direct op alle banen getennist worden.
De sponsorcommissie heeft de tennismuur gereinigd en deze wordt eerdaags weer in de verf gezet. Ook die kan dan weer in gebruik worden genomen.

Er is nog meer positief nieuws.
Onze subsidieaanvraag voor de LED-verlichting en de renovatiewerkzaamheden van de smash-courtbanen is door het ministerie gehonoreerd!

Ook de vereniging moet in de tussentijd verder.
Omdat onduidelijk is wanneer de ledenvergadering kan worden ingepland, weten we dus ook niet wanneer de begroting 2020 kan worden goedgekeurd.
Als gevolg daarvan kan ook de contributie 2020 niet worden vastgesteld.
Wij hebben daarom besloten om de contributie bij wijze van voorschot aan de leden in rekening te brengen.
Het voorschotbedrag is even hoog als de contributie 2019.
Overigens zal het voorstel van het bestuur in de ledenvergadering ook zijn om de contributie 2020 ongewijzigd te laten en vast te stellen op het niveau van 2019 en 2018.
U zult dus later deze maand de contributienota van onze ledenadministratie ontvangen.

Het leek mij goed jullie even op deze wijze bij te praten!

Guido Hermanides
Voorzitter ELTV

Nieuws overzicht