Aanmelden digitale Jaarvergadering op woensdag 19 mei 2021

Jaarvergadering woensdag 19 mei.

 Vorige maand werd al een vooraankondiging en een agenda rondgestuurd voor de jaarvergadering van ELTV op 19 mei a.s. om 20.00 uur.
Deze vergadering zal digitaal plaatsvinden, dit keer via Teams.
U kunt zich nu aanmelden voor deze vergadering bij de secretaris door een korte reactie te zenden aan secretaris@eltv.nl.
Daags voor de vergadering ontvangt u dan een link voor de Teams-bijeenkomst.
De agenda voor de vergadering is nogmaals bijgevoegd. Wij hopen u op 19 mei a.s. digitaal te mogen treffen.

Namens het bestuur ELTV,
Guido Hermanides

Voorzitter 

Downloads:

Nieuws Overzicht