Alle gravelbanen zijn gesloten in verband met opdooi!

Opdooi op de gravelbanen!! Gravelbanen gesloten.

In verband met opdooi na de afgelopen vorstperiode zijn alle gravelbanen tot nader order gesloten!!
Dat betekent dat alleen de 4 Smashcourtbanen bespeelbaar zijn.
Conform de afspraak zijn er dan nog maar 3 banen beschikbaar voor trainingen en 1 baan voor vrij spelen.

Opdooi is de grootste vijand van gravelbanen in de winter.

Onze tennisbanen zijn aangelegd op een fundatie van lava.
Als water in de lavafundatie bevriest, neemt de dichtheid af en het volume sterk toe.
Gevolg is dat de lavakorrels letterlijk omhoogkomen. De fundatie zet als het ware uit. Als het bevroren water in de fundatie vervolgens gaat smelten, is er sprake van zogenoemde opdooi. De uitgezette massa verliest zijn stabiliteit. Het water dient op een natuurlijke wijze weer terug te zakken in de originele staat. Is er nog deels vorst aanwezig in de lavalaag, dan zullen bij betreding en bespeling van de tennisbanen de lavakorrels worden weggedrukt. Dit is vergelijkbaar met voetstappen in het zand. Bij gravel zijn de gevolgen van opdooi heel duidelijker zichtbaar. De toplaag wordt zichtbaar papperig. Om te kunnen spelen op gravel na opdooi dient de baan eerst te worden gewalst. 

Nieuws Overzicht