ELTV Vertrouwenspersoon

ELTV Vertrouwenspersoon

Als club willen wij graag dat iedereen zich veilig voelt.

Wij willen ongewenste omgangsvormen voorkomen en al onze leden, medewerkers, vrijwilligers, trainers en gasten een fijne, sociaal veilige plek bieden.
Mochten er zaken spelen waar je graag in vertrouwen over wilt praten, dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon Amée Wolters.
Je kunt bij Amée terecht voor zaken als pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of ander ongewenst gedrag.
Je kunt haar bereiken middels e-mail: vertrouwenspersooneltv@gmail.com

Naast het benoemen van een vertrouwenspersoon, heeft ELTV ook besloten dat, vanaf 1 juli 2023 bestuursleden en commissieleden die werken met jeugd, dienen te beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag  (VOG). Voor trainers, bij ons werkzaam via Amjoy, geldt deze verplichting al.
De betreffende leden die nog geen VOG hebben, ontvangen binnenkort apart een bericht hierover. 

 

Nieuws Overzicht