Samenstelling van het bestuur

Het bestuur wordt sinds 23 mei 2016 gevormd door: 

Voorzitter                               Rob Vonsée                       voorzitter@eltv.nl  

Secretaris                               Vacature                            secretaris@eltv.nl  

Penningmeester                  Cees Visser                        penningmeester@eltv.nl  

Technische Commissie       Leo van Rooij                    tc@eltv.nl 

Accommodatie                      Yvonne van den Broek   accommodatie@eltv.nl  

Evenementen                        Rob Vonsée                      evenementen@eltv.nl