Samenstelling van het bestuur

Het bestuur

Het bestuur wordt sinds 4 september 2018 gevormd door: 

‒ Guido Hermanides  – Voorzitter

‒ Martie Jacobs            – Secretaris [Accommodatie Commissie]

‒ Paul van der Vloed   – Penningmeester [Activiteiten Commissie]

‒ Anneke Bramer         – Bestuurslid [Technische Commissie] 

‒ Bastin van Staveren – Bestuurslid [Commissie PR & Communicatie]