Het bestuur

Het bestuur

In de bestuursvergaderingen worden alle relevante onderwerpen en ontwikkelingen besproken.
Het bestuur ontwikkelt en bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan. Zij onderhoudt contacten met en evalueert het functioneren van betaalde krachten en bedrijven.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden. Zij luistert naar vragen van leden en geeft deze door aan de verantwoordelijke commissie.
Het bestuur stelt een schema van aftreding op, zoekt opvolgers voor aftredende bestuursleden en begeleidt nieuwe bestuursleden.
Daarnaast onderhoudt het bestuur contacten met de accountmanager van de regio Oost-Brabant van de KNLTB en met collega functionarissen van andere verenigingen.

 Louis van Uden           – Voorzitter (e-mail: voorzitter@eltv.nl)

Martie Jacobs               – Secretaris  (e-mail: secretaris@eltv.nl)

Paul van der Vloed     – Penningmeester  (e-mail: penningmeester@eltv.nl)

Anneke Bramer           – Bestuurslid (e-mail: bestuur-tc@eltv.nl)

‒ Caspar Pronk               ‒ Bestuurslid (e-mail: bestuurslid-algemeen@eltv.nl)