De taken van de accommodatiecommissie.


Deze commissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het clubhuis, de banen, het park en alle installaties. Ook draagt zij de verantwoordelijkheid voor het banenschema, bespeelbaarheid, verlichting etc.
De accommodatiecommissie bestaat uit Yvonne van den Broek en Ruud Tegelaers, onze groundsman.

Groundsman
Tijdens het seizoen heeft onze groundsman Ruud Tegelaers de feitelijke zorg en verantwoordelijkheid op het tennispark. Dit houdt tevens in dat hij bepaalt wanneer de banen bespeelbaar zijn of niet.
Ruud's wil is wet!
Ongeoorloofd gebruik kan veel schade aanrichten met hoge kosten als gevolg. Bovendien is de kans groot dat de banen daardoor voor langere tijd niet bespeelbaar zijn.