De Technische Commissie

De TC van ELTV voert een aantal taken op tennistechnisch en organisatorisch gebied uit, binnen de kaders en de doelstellingen zoals door het bestuur zijn bepaald. Daarnaast adviseert de TC aan het bestuur in het kader van diezelfde taken voor wat betrekt het te voeren beleid.
De voorzitter van de TC is tevens bestuurslid technische zaken. De TC bestaat verder uit een aantal leden met specifieke taken. Aan de TC is de Technische Staf (TS) gekoppeld, die wordt gevormd door de trainers van  Tennisschool Geldrop Banen en uitvoering geeft aan een aantal specifieke taken. De TS bestaat naast de hoofdtrainer uit trainers/coaches. Zie verder onder Training.
De Technische Commissie (TC) verzorgt samen met de trainers de opstelling van de competitieteams voor de zondag, de zaterdag en de woensdag. De uiteindelijke beslissing over de samenstelling van de teams ligt bij de TC. Als u competitie wilt spelen kunt u zich in september opgeven via het inschrijfformulier op de site.
 

Nieuwe leden die competitie willen spelen kunnen zich bij aanvang van het seizoen rechtstreeks tot de Technische Commissie wenden. Meer informatie over technische zaken: 

Bestuurslid TC is Leo van Rooij: tc@eltv.nl

Competitieleider is Leo van Rooij: competitieleiding@eltv.nl