Webredactie en Webmaster

Webredactie 

De webredactie van ELTV verzorgt de informatievoorziening van Bestuur en Commissies naar de leden. Daarvoor verzamelt zij de kopij, stelt de lay-out op en plaatst de informatie op de website en/of verstuurt een nieuwsbrief per mail. Verder verzorgt zij alle andere voor de vereniging belangrijke en interessante informatie en coördineert de plaatsing op de site en in de nieuwsbrief. 

Alexander Paalvast voert de redactie en is te bereiken via redactie@eltv.nl

Webmaster

De webmaster is verantwoordelijk voor het functioneren van de website. Naast het ontwerp van de site implementeert hij de menustructuren en draagt zorg voor het juist functioneren van het geheel.
Heb je vragen, problemen met inloggen of briljante ideeën voor deze site dan kun je contact opnemen met de webmaster.

Alexander Paalvast is de webmaster en is te bereiken via webmaster@eltv.nl