Voorwaarden voor deelname aan de KNLTB competitie

Competitiereglement

Lees eerst zorgvuldig de voorwaarden met betrekking tot de deelname aan de KNLTB competitie voordat jij je inschrijft!

 1. De periode waarin men zich kan inschrijven wordt door de Technische Commissie (TC) vastgesteld. Dit geldt voor alle competitiespelers en voor diegenen die reserve willen zijn!
 2. Je wordt geacht alle 5 competitiedagen (en de inhaaldagen) te kunnen spelen!!  Kun je dit niet, geef je dan op als reserve.
 3. Men kan zich alleen INDIVIDUEEL inschrijven, niet als team. De senioren kunnen aangeven met wie zij een team willen vormen.
 4. De juniorenteams zullen worden ingedeeld door de trainers in overleg met de jeugdcommissie.
 5. Als jij je opgeeft voor de competitie van ELTV, ben je verplicht deze competitie te spelen. Wanneer jij je zonder geldige reden terugtrekt, volgt een uitsluiting van 2 jaar.
 6. Invallers moeten zich ook opgeven via het inschrijfformulier door het vakje achter "Alleen reserve" aan te zetten. 
 7. Mogelijke boetes van de KNLTB worden op het veroorzakende team verhaald. Een team inschrijven is niet vrijblijvend; een team terugtrekken of niet op komen dagen kan behoorlijk kostbaar zijn.
 8. Uitgangspunt van de Technische Commissie is om zoveel mogelijk leden aan de competitie te laten deelnemen.
 9. Doelstelling wat betreft de teamsamenstelling van de landelijke zondagcompetitie is om zo sterk mogelijke teams te vormen. Dit geldt tevens voor de hogere teams (vanaf niveau 5) op andere speeldagen.
 10. Bij alle juniorenteams en de seniorenzondagteams kan het voorkomen dat een speler/speelster gedurende de competitie in een andere team moet invallen in het kader van het clubbelang.
 11. Op zaterdag wordt er gewerkt  met variabele aanvangstijden. Dit houdt in dat de wedstrijden op zaterdag tussen 09:00 en 14:00 uur kunnen beginnen (Let op, uitwedstrijden kunnen al eerder beginnen! Dit hangt af van de tegenpartij). De juiste aanvangstijden zullen in overleg met de aanvoerders worden vastgesteld.
 12. Een half uur voor aanvang van de wedstrijden moet men aanwezig zijn op het tennispark.
 13. Het team dient bij aanvang en sluiting van de wedstrijden volledig te zijn.
 14. Tijdens thuiswedstrijden is het niet toegestaan om hapjes en drankjes zelf mee te nemen. Gun onze pachters ook hun brood.
 15. Gepast gedrag op en rond de baan wordt van een ieder verwacht.
 16. Voorwaarden voor de captain: Hij/zij is het aanspreekpunt van het team. Mogelijke problemen lost hij/zij, indien nodig in samenspraak met de TC, op. Indien er een reserve speler/speelster meespeelt, zal dit van te voren door de captain per mail bij de TC worden gemeld. Hierbij dienen de naam van de reserve en de datum waarop dit gebeurt te worden doorgegeven. Communicatie geschiedt in principe altijd via e-mail. (bestuur-tc@eltv.nl)
 17. De captain moet de uitslagen binnen 24 uur digitaal invoeren bij de KNLTB!! Dit kun je gemakkelijk doen met de ELTV ClubApp!!
 18. De Technische Commissie streeft er naar zo spoedig mogelijk, via www.eltv.nl, de indeling van de competitie te publiceren. Dit is mede afhankelijk van de KNLTB.
 19. De competitiebescheiden en de wedstrijdballen worden op de dag van de eerste thuiswedstrijd in het clubhuis van ELTV uitgereikt, vervolgens indien van toepassing, bij iedere volgende thuiswedstrijd. 
 20. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaar jij akkoord te gaan met deze voorwaarden.
 21. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de Technische Commissie.
 22. Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren worden NIET in behandeling genomen.
 23. De bijdrage voor de competitie zal door middel van een automatisch incasso worden geïnd. Je gaat hiermee akkoord.
 24. Competitiebijdrage najaar 2023: Senioren € 22,50. Junioren € 17,50. 

 

 

   

Downloads: