De mogelijkheden van "Mijn ELTV" als je ingelogd bent.

U bent ingelogd

Onder "Mijn ELTV" vind je de volgende tabs: Persoonlijke gegevens, Gegevens wijzigen, Lid Zoeken en Openstaande posten.

Persoonlijke gegevens
Je ziet hier jouw persoonlijke gegevens zoals deze geregistreerd staan in het ledenbestand van ELTV. Een goed moment om te bezien of alles nog is, zoals het behoort te zijn. Bijvoorbeeld een foto waar je niet echt meer op lijkt vervangen door een nieuwe. Dit is vooral belangrijk voor competitiespelers!! Als het nodig is kun je jouw gegevens aanpassen en vervolgens op "Opslaan" klikken. De wijziging wordt doorgegeven aan de ledenadministratie. Na controle wordt de wijziging doorgevoerd.
Je wordt verzocht een gewijzigd bankrekeningnummer ten behoeve van de incasso door te geven aan contributie@eltv.nl 

Gegevens wijzigen
Is je telefoonnummer, je woonadres, je e-mailadres, etc gewijzigd?  Hier kun je direct je gegevens wijzigen. Grijze velden kunnen alleen gewijzigd worden via het hoofd van de familieDeze gegevens worden automatisch overgenomen bij de overige familieleden. De wijziging wordt doorgestuurd naar de ledenadministratie. Na controle wordt de wijziging doorgevoerd.

Lid Zoeken
Je kunt op lid/leden zoeken. Er is een scala van selectiemogelijkheden beschikbaar.
Bijvoorbeeld: Zoeken op naam, voornaam (of deel hiervan), speelsterkte, man, vrouw, leeftijd, etc.
Voor directe toegang: ledenlijst.
Als je het lid gevonden hebt, kun je meteen een e-mail sturen!

Openstaande posten
Hier vind je eventueel een overzicht van jouw nog niet betaalde facturen.
Tevens wordt een overzicht van alle reeds betaalde facturen getoond. Bij families is dat alleen bij het familiehoofd.