Hoe word ik lid bij ELTV

Algemene voorwaarden 

ELTV verwelkomt je graag als nieuw lid. Je kunt je gedurende het hele jaar inschrijven.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Word je in de loop van het jaar lid, dan wordt de contributie het eerste jaar naar rato berekend. Tot 1 mei betaal je 100%, na 1 mei 70% en na 1 september 40%. Deze korting is eenmalig voor een nieuw lid.  Het inschrijfgeld is alleen van toepassing voor senioren en moet altijd volledig worden betaald. Echter, ben je ooit al lid geweest bij ELTV en wil je opnieuw lid worden dan betaal je geen inschrijfgeld. Je moet dat natuurlijk wel kunnen aantonen!!


1. Het lidmaatschap is altijd voor een kalenderjaar behalve de uitzondering voor het eerste jaar. Tussentijdse opzegging geeft geen recht op restitutie van een deel van de contributie!!
2. Automatische incasso van de contributie en ook van de bijdrage voor de competitie, indien van toepassing, is een voorwaarde voor het lidmaatschap!!
3. Zeg je het lidmaatschap dus in een jaar op en word je weer lid in de loop van het opvolgende jaar, dan zijn de voornoemde kortingen niet van toepassing. Zie ook hierboven.
4. Opzeggen van het lidmaatschap dient plaats te vinden voor 1 december van het jaar voorafgaand aan het nieuwe seizoen!! Voor volledige informatie klik hier.
5. Weet je niet zeker of je het volgende jaar nog wilt of kunt tennissen zeg dan in ieder geval op voor 1 december. Je kunt daarna zonder probleem weer lid worden.

Inschrijven
De datum van inschrijving is bepalend voor de datum waarop het lidmaatschap actief wordt.

Wil je op een latere datum lid worden dan de inschrijvingsdatum dan moet je dit expliciet vermelden in het blok "Opmerking" onderaan het inschrijfformulier.

Enkele aanwijzingen bij het invullen
Ieder lid dient een eigen e-mailadres te hebben. Dit geeft in combinatie met een wachtwoord toegang tot het alleen voor leden toegangkelijke deel van de website en de persoonlijke gegevens.
Je kunt ook een e-mailadres "factuurontvanger" invullen. Dit is van toepassing als de factuur naar een ander e-mailadres moet worden verstuurd. Dit komt vooral voor bij junioren maar kan ook een andere reden hebben. Verder spreken de velden voor zich.
Vul alle gevraagde gegevens nauwkeurig in. Het huisnummer en de postcode (in het formaat 1234 AB).
Adres en woonplaats worden automatisch ingevuld! 

Foto voor de ledenpas
Je moet de voor de ledenpas vereiste staande digitale pasfoto (portretfoto) in .jpg formaat (minimaal formaat breedte x hoogte is 3 x 4 cm is gelijk aan 300 x 400 pixels) uploaden bij het inschrijfformulier of, indien dit echt niet mogelijk is, neem dan contact op met de ledenadministratie.
De KNLTB eist voor de ledenpas een foto van het gezicht, frontaal genomen. Dus geen vakantiefoto op het terras met een biertje of een andere pretfoto!!

Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen!

Voor het "Inschrijfformulier" klik hier.
Formulier volledig ingevuld? Klik dan onder aan het formulier één maal (dus geen dubbelklik) op "Versturen".

Ophalen ledenpas in het clubhuis!
Nadat je bent aangenomen als lid kun je de ledenpas die je nodig hebt voor het afhangen van een baan en voor het spelen van competitie, na ongeveer twee weken, afhalen in het clubhuis!
In vakantieperiodes kan dit een wat langere tijd in beslag nemen.
Ben je lid geworden aan het begin van een nieuw jaar dan komt de ledenpas begin maart beschikbaar. Dit wordt kenbaar gemaakt op de website. Je kunt gedurende die periode wel spelen op de AllWeather banen door je te melden bij de bar in het clubhuis op vertoon van de bevestigingsbrief van het lidmaatschap.

Bij ELTV geen bardienst verplichting!
Omdat bij ELTV de horeca is verpacht hoef je geen bardienst te verrichten. Een ander voordeel is dat het clubhuis ook overdag geopend is! Bij de meeste verenigingen bestaat wel de verplichting tot het vervullen van de bardienst. Als men dat niet wil dan moet het worden afgekocht. Hetgeen meestal tussen de € 25 en € 50 kost!! 

Contributie en bijdrage competitie
De contributie en eventuele bijdrage voor het spelen van competitie worden door middel van automatische incasso geïnd.
Dit is verplicht. Zonder machtiging voor automatische incasso kun je geen lid worden en dus ook geen competitie spelen. 
Op het inschrijfformulier geef je aan dat je accoord gaat door een vinkje te zetten bij de betreffende mededeling.

Voor informatie betreffende de contributie klik hier.

Wijzigingen in de persoonlijke situatie.
Zijn er wijzigingen in de persoonlijke situatie, zoals nieuwe foto, adres, woonplaats, telefoonnummer of e-mailadres, dan kun je dit zelf wijzigen via de website nadat je bent ingelogd. Je kunt de wijziging ook per e-mail door geven aan de ledenadministratie.

Ieder lid is verplicht zijn gegevens up-to-date te houden.
Na controle van de wijziging worden de nieuwe gegevens opgenomen in het ledenbestand.
Voor het wijzigen van het bankrekeningnummer gelieve je een mail te sturen naar contributie@eltv.nl 

Activiteiten
Bij ELTV worden veel interne activiteiten georganiseerd waardoor ook nieuwe leden zich snel zullen thuis voelen.
Ook de jeugd heeft een eigen plaats in de club en voor hun zijn er tal van mogelijkheden om zich, naast het tennissen, te vermaken. Zie verder bij "Evenementen" 
ELTV stelt zich tot doel een allround club te zijn, waar men niet alleen naar toe gaat om te tennissen, maar ook om elkaar te ontmoeten. In het fraaie clubhuis, op het terras of op de baan.
Aarzel niet en meld je aan!

Voor verdere vragen kun je een mail sturen naar:

Ledenadministratie ELTV

E-mail:
ledenadministratie@eltv.nl