Opzeggen of wijzigen van het lidmaatschap voor 1 december!

Opzeggen of wijzigen lidmaatschap voor 1 december!

Heb je besloten je lidmaatschap van ELTV voor het volgende seizoen op te zeggen of te wijzigen dan moet dit voor 1 december van het lopende jaar plaats vinden.

Opzeggen van het lidmaatschap (ook voor theeleden) 

Zoals hierboven vermeld moet dit voor 1 december van het lopende jaar gebeuren.
Je kunt dit, na ingelogd te zijn, doorgeven door op "Bekijk je persoonlijke gegevens" te klikken en vervolgens op "Beëindigen Lidmaatschap".
Het is tevens mogelijk om dit per e-mail (klik op onderstaand e-mailadres), of schriftelijk, uitsluitend met vermelding van het (de) betreffende lidnummer(s), kenbaar maken aan de ledenadministratie. Graag vernemen wij de reden voor het opzeggen of wijzigen van het lidmaatschap. Je ontvangt een bevestiging van de opzegging of wijziging. Mocht je deze niet binnen twee weken hebben ontvangen, neem dan contact op met de ledenadministratie.

Het lidmaatschap wordt altijd beëindigd per 31-12 van het jaar van opzegging. Speelrecht blijft bestaan t/m einde jaar. Alle communicatie van ELTV stopt na het opzeggen van het lidmaatschap. Wil je dat de communicatie doorloopt tot en met het einde van het jaar, gelieve dit dan te vermelden bij de opzegging.
Indien de contributie en/of competitiebijdrage per automatische incasso wordt geïnd dan vervalt de machtiging automatisch per 31-12 van het jaar van opzegging. 

Let op de volgende punten!!
NB1 Het lidmaatschap is altijd voor een jaar behalve de uitzonderingen voor het eerste jaar. Tussentijdse opzegging geeft geen recht op restitutie van een deel van de contributie!!
NB2 Zeg je het lidmaatschap in een jaar op en word je weer lid in de loop van het opvolgende jaar, dan zijn de kortingen genoemd bij "Lid worden" niet van toepassing.
NB3 Opzeggen van het lidmaatschap moet plaats vinden voor 1 december van het jaar voorafgaand aan het nieuwe seizoen!! Opzeggingen die na 1 december binnen komen kunnen niet meer worden verwerkt. Het lidmaatschap loopt dan nog een jaar door!
NB4 Weet je niet zeker of je het volgende jaar nog wilt of kunt tennissen zeg dan in ieder geval op voor 1 december. Je kunt daarna zonder probleem weer lid worden. 

Ledenadministratie
e-mail: ledenadministratie@eltv.nl