Ledenpas KNLTB - ELTV

Voor nieuwe leden geldt dat je de ledenpas, na ongeveer twee weken, kunt ophalen in het clubhuis!
In verband met de aanpassing van de coronamaatregelen per 25 september (Clubhuis weer open) kan de ledenpas weer worden opgehaald in het clubhuis! Robin Kilsdonk is daar dan aanwezig!! (Niet op maandag)

De KNLTB eist van iedere aangesloten vereniging dat de Ledenpas voorzien is van een recente pasfoto.
Voor junioren moet de foto iedere 5 jaar worden vervangen. Voor senioren is dat 10 jaar en voor spelers boven de vijftig geldt geen vervangingsplicht.
De KNLTB controleert niet actief. De verantwoordelijkheid ligt bij de vereniging!
Wij willen onze leden erop wijzen dat de Ledenpas van de KNLTB zonder foto ongeldig is voor KNLTB activiteiten. Wil je, indien dit nog niet is gebeurd, er zorg voor dragen dat onze ledenadministratie zo snel mogelijk een recente pasfoto ontvangt.
Competitiespelers, die met een pas voorzien van een foto uit hun vroege jeugd verschijnen, lopen het risico geweigerd te worden door de ontvangende ploeg.
Spelers met een Ledenpas zonder foto kunnen niet aan KNLTB-toernooien of competitie deelnemen.
 

Nieuwe foto op de ledenpas.
Wil je een nieuwe foto op de ledenpas voor het volgende seizoen zorg dan dat deze foto in .jpg formaat (portret breed 300 x hoog 400 pixels) voor 1 december bij de ledenadministratie is. 
Nog makkelijker is het om, na ingelogd te zijn, bij "Bekijk je persoonlijke gegevens" --> "Wijzig gegevens" een nieuwe foto te uploaden. 
Als je tijdens het seizoen een nieuwe ledenpas wilt hebben (ook bij verlies!) dan kan dat ook maar de administratie- en verzendkosten hiervoor bedragen € 10,00. Dit bedrag moet ontvangen zijn op rekening NL89RABO0127187278 tnv ELTV onder vermelding van "Nieuwe ledenpas voor: lidnummer en naam" voordat de nieuwe pas wordt aangevraagd. Levering vindt dan plaats binnen enkele werkdagen! Deze spoedpas pas wordt verzonden naar het adres zoals dat in de ledenadministratie is opgenomen. Wees er dus zeker van dat het adres in de ELTV ledenadministratie juist is!  


ELTV Ledenadministratie
ledenadministratie@eltv.nl