Actueel houden van de persoonlijke gegevens

Houd jouw persoonlijke gegevens actueel!

Persoonsgegevens, wij zijn er zuinig op maar hebben deze wel nodig. Het up-to-date houden van de persoonlijke gegevens is uiterst belangrijk voor de ledenadministratie.

Regelmatig komt het voor dat deze gegevens niet meer actueel zijn.
Het betreft hier vooral het e-mailadres maar ook de adresgegevens.
De adresgegevens zijn van belang voor post van de KNLTB naar de leden!
Omdat in principe alle communicatie van ELTV naar de leden per e-mail plaats vindt, is het van het grootste belang dat dit het juiste e-mailadres is. Facturen voor zowel de contributie als voor de competitiebijdrage worden als PDF bijlage per mail verzonden. Bij een niet meer juist e-mailadres bereikt de factuur het lid niet.
Ook de nieuwsbrief wordt per mail verzonden.
Zijn er dus wijzigingen in de persoonlijke situatie, zoals nieuwe foto, adres, woonplaats, telefoonnummer of e-mailadres dan kun je dit zelf aanpassen via de website nadat je bent ingelogd. Je kunt de wijziging ook per e-mail door geven aan de ledenadministratie. 
Na controle van de wijziging, middels de website of e-mail, worden de nieuwe gegevens opgenomen in het ledenbestand.

Voor het wijzigen van het bankrekeningnummer gelieve je een mail te sturen naar contributie@eltv.nl  

Ieder lid is verplicht zijn gegevens up-to-date te houden.