Verenigingscompetitieleider (VCL)

Wat doet de Verenigingscompetitieleider?

De VCL is de persoon binnen de vereniging die de competitiedeelname en de organisatie daar van leidt. Hij of zij meldt de competitieteams aan bij de KNLTB en is eindverantwoordelijk voor juiste en snelle verwerking van de competitieresultaten. Het is een belangrijke taak want het goed samenstellen van teams is bepalend voor het spelplezier en de verbetering van de tennisprestaties. Hierbij werkt de VCL samen met de tennisleraren.
De VCL verzorgt tevens de aanvragen voor dispensatie als een lid in twee teams wil spelen of voor twee verenigingen.
De VCL is de contactpersoon naar de KNLTB indien er zaken geregeld moeten worden, zoals wedstrijden die verplaatst moeten worden of wanneer door slecht weer op inhaaldagen gespeeld moet worden.
De VCL is ook de contactpersoon voor andere verenigingen indien zij vragen hebben over begintijden etc. De VCL heeft geen taken op de baan, en kan dus ook niets beslissen
omtrent in/uit of 
de correcte toepassing van de tennisspelregels.

VCL-verplichting
Bij deelname aan een competitie is een vereniging verplicht om ten minste één VCL met een geldig certificaat binnen de vereniging te hebben.
Voor ELTV is dit Anneke Bramer (
Bestuurslid (e-mail: tc-bestuur@eltv.nl)


Hoe word je VCL?
Als je VCL wilt worden, moet je de cursus Verenigingscompetitieleider volgen bij de KNLTB. 
In deze cursus leer je alles over het competitiereglement, de speelsterktebepaling en worden je praktische tips gegeven voor de organisatie van de competitie.

KNLTB Competitiereglement
In het Competitiereglement staan alle regels rondom het organiseren en spelen van de competities.
Het beschrijft de voorwaarden voor de inschrijving, organisatie en het verloop van de competities.
Soms is er een aanvullend reglement voor de districts- of  de regio- of de Eredivisiecompetitie.

Downloads: