BSO WildWoozt bij ELTV

ELTV en WildWoozt

Beste leden, 

Wij krijgen vragen over de BSO WildWoozt.
Al eerder hebben wij een schrijven uitgedaan aan alle leden, waarin we hebben toegelicht dat we met WildWoozt in zee willen gaan. Ook tijdens de ALV is hier al eerder bij stilgestaan. 

Wij zijn vorig jaar benaderd met de vraag of wij ons clubhuis beschikbaar wilden stellen voor WildWoozt. Zij waren op zoek naar een mooie plek die zij als uitvalsbasis kunnen gebruiken om met de kinderen naar buiten te gaan. Dit biedt kansen voor onze vereniging. Kinderen kunnen kennis maken met onze club en er bestaat de kans dat ze lid worden, dat geldt ook voor de ouders die de kinderen komen ophalen en zorgt het ook voor reuring op het park. Bovendien verdienen we hier als club ook een centje aan. 

Tevens hebben we met WildWoozt afgesproken dat ze een tegenprestatie leveren in de vorm van het organiseren van een jeugdevenement samen met onze jeugdleden. De contacten tussen de Jeugdcommissie en WildWoozt zijn hierover al gelegd.

Misschien ten overvloede, als WildWoozt er is wil dat niet zeggen dat het clubhuis bezet is. Het is alleen zo dat als er geen bardienst is, het clubhuis niet open gaat voor leden. Of de kinderen er nu wel of niet zijn.  

Het bestuur

Downloads: