Notulen van de Ledenvergadering gehouden op 2 november 2020.

ALV van 2 november 2020

De vergadering wordt geopend door Guido Hermanides, de voorzitter van het bestuur. Hij heet alle aanwezigen welkom. 
Naast Guido Hermanides zijn vanuit het bestuur ook Anneke Bramer, Martie Jacobs en Paul van der Vloed aanwezig.
In verband met de coronapandemie heeft het bestuur besloten om de ALV online door te laten gaan.
Het bestuur is blij met de vele aanmeldingen. In totaal waren er 60 aanmeldingen. Actueel hebben 46 leden de vergadering gevolgd. 
Guido Hermanides licht kort toe hoe deze nieuwe manier van vergaderen en stemmen werkt.

Om de notulen en de presentatie te kunnen inzien dien je ingelogd te zijn.
Na het inloggen klik op de tab "Organisatie" en vervolgens op de subtab "Algemene Ledenvergadering".
Kies vervolgens het gewenste artikel. 

 

Nieuws Overzicht