Notulen van de Ledenvergadering gehouden op 7 februari 2023.

Notulen ALV van 7 februari 2023

De vergadering wordt om 20:06 geopend door Louis van Uden, de voorzitter van het bestuur. Hij heet alle aanwezigen welkom.
Ook zijn namens het bestuur aanwezig: Martie Jacobs (secretaris), Anneke Bramer (bestuurslid), Paul van der Vloed (penningmeester) en Caspar Pronk (bestuurslid)

Om de notulen te kunnen inzien dien je ingelogd te zijn.
Na het inloggen klik op de tab "Organisatie" en vervolgens op de subtab "Algemene Ledenvergadering".
Kies vervolgens de gewenste notulen. 

 

Nieuws Overzicht