Bericht van de voorzitter!

Bericht van de voorzitter

De vakantie zit er weer allang op! Bij ELTV zijn de competitie en lessen weer begonnen, maar de grootste verandering is natuurlijk dat we het beheer van de bar en clubhuis in eigen hand hebben genomen. Jullie hebben natuurlijk allemaal al de vrijwilligers gezien die de bar momenteel laten draaien. Misschien heb je ook gezien dat we best wel wat veranderd hebben in het assortiment (iets beperkter) en de prijzen (iets vriendelijker).
Er is door de barcommissie ongelofelijk veel werk verzet (veel dank!) om alles op tijd klaar te hebben en er zijn flink wat investeringen gedaan om alles soepel te laten draaien (bijvoorbeeld een nieuw kassasysteem en we hebben de kleedkamers een opknapbeurt gegeven).
We krijgen veel positieve reacties hoe al deze veranderingen een positieve impuls geven aan ons clubgevoel.
 

Zoals jullie weten hebben we op de ALV in juni een belangrijke beslissing genomen dat we samen verantwoordelijk zijn om van ELTV een gezonde, gezellige en groeiende vereniging te maken.
Bijna iedereen heeft zijn of haar voorkeur voor clubdienst inmiddels doorgegeven en we zijn heel erg blij met de vele positieve reacties en aanmeldingen.
Niet alleen voor bardienst, maar zeker ook voor al het belangrijke commissiewerk en activiteiten hebben we sinds de invoering van clubdienst heel veel extra ‘handjes’ ter beschikking. Die hebben we ook hard nodig want veel van de taken werden tot nu toe door dezelfde mensen gedaan.
 

Wat zijn nu de volgende stappen? De schema’s voor de bardienst, al dan niet met wat inhuur, zijn redelijk compleet. Voor alle andere in te vullen posities hebben we een beknopte taakomschrijving gemaakt die we inmiddels met de voorzitters van de commissies (bijvoorbeeld Jeugdcommissie of TC) of de leider van een activiteit (bijvoorbeeld onderhoud) hebben besproken.
Deze ‘kartrekkers’ gaan dan vervolgens binnen hun groep de interesse peilen en de taken in overleg verdelen. Jullie worden dus vanzelf aangesproken en ingedeeld uiterlijk later deze maand.
Als de werkzaamheden je na overleg tóch niet liggen óf je kunt niet ingedeeld worden, dan is het natuurlijk altijd mogelijk om te switchen naar bardienst. 
Nogmaals; iedereen krijgt bericht hierover, uiterlijk deze maand.
  

We hopen natuurlijk dat we de positieve spirit die er nu bij velen is kunnen blijven vasthouden en dat we inderdaad bereiken wat we willen: een gezonde, gezellige en groeiende vereniging!
Mochten jullie wat dit betreft nog verdere ideeën hebben, dan horen we dat graag.
 

Namens het bestuur
Louis van Uden
Voorzitter

Nieuws Overzicht